Sunly ja KOOS.io käivitavad tuuleparkide kavandamisel uue kogukonna kaasamise programmi  

Sunly ja iduettevõte KOOS.io algatasid 24. oktoobril Valgamaal Õrus programmi, mille eesmärk on premeerida kohalikke elanikke, kes soovivad ja on valmis kaasa lööma, arvamust avaldama ja oma aega panustama Sunly poolt planeeritava Herro tuulepargi valmimisel.  

Kogukonna liikmetele pakutakse osalemise ja kaasamõtlemise eest pargi virtuaalaktsiaid*, mida nad saavad hõlpsasti vahetada raha vastu, oodata nende väärtuse kasvu vastavalt tuulepargi arendamise etappidele või ka pärast tuulepargi valmimist. Erinevaid viise, kuidas kogukonna liikmed saavad osaleda ja panustada ning virtuaalaktsiaid saada, on palju.  

Virtuaalaktsiad hoitakse KOOS.io platvormil. KOOS.io tegevjuhi Taavi Kotka sõnul peitub õnnestumise jõud tänapäeval kogukonnas, kes osaleb idee välja töötamisel, arendamisel ja tagasiside andmisel. „Kohalikke, kes osalevad energiatootmise planeerimises, tuleb väärtustada ning meil on hea meel, et Sunly valis selle innovatiivse lahenduse loomiseks KOOS.io platvormi. Osalejad saavad kaasa rääkida, milline on nende kogukonna homne, ning saavad sellest ka kasu. See on tõeline võimalus mõjutada tuulepargi valmimise kulgu ja investeerida samal ajal ka tulevikku,” sõnas Kotka.  

Sunly juhatuse liige Erkki Kallas sõnas avakoosolekul: „Need kogukonnad, kuhu tuulepargid tulevad, on kõik võitjad, sest riiklik tuulepargi tasu on suur tululisa nii elanikele otse kui ka nende kohalikule omavalitsusele. Selliseid piirkondi on Eestis järjest rohkem ja me oleme tänulikud neile inimestele, kes aitavad tuulepargid teha kogukonnale kõige sobivamal moel. Et väärtustada kohalike inimeste panust kaasamõtlemisel, pakumegi tuulepargi arendamises osalemise eest veel lisaks ka virtuaalaktsiaid.“ 

Sunly tutvustas esimesena uut kogukonna kaasamise programmi Valgamaal kavandatava Herro tuulepargi ümbruses elavatele inimestele, kuid planeerib 2024. aastal sama teha ka paljudes teistes kogukondades, kus on kavas puhta ja soodsa taastuvenergia tootmine. 

Sunly on esitanud Herro tuulepargi käivitamiseks Valga vallavalitsusele taotluse eriplaneeringu algatamiseks. Planeerimisel on kaasaegne maismaatuulepark 20 kuni 25 tuulikuga, millega toodetakse 400 – 500 GWh elektrit aastas ja panustatakse Eesti energiajulgeolekusse. 

* Virtuaalaktsia väljendab sisuliselt Sunly kohustust teha virtuaalaktsia tingimustes kokkulepitud juhtudel väljamakse. Virtuaalaktsiad ei ole siiski aktsiaseltsi aktsiad ega anna õigust päris aktsiate omandamiseks, samuti mitte muid aktsionäri õigusi.