Herro tuulepargi käekäiguga saab end kõige paremini hoida kursis just sel lehel. Viime läbi ka mitmeid kohtumisi kohalike kogukondadega, et arendusprojekti tutvustada. Huvi korral võta meiega ühendust!

Sündmuste kalender:

Avalikud arutelud

27.06.2024 kell 14.00 Valga sõjamuuseumis
27.06.2024 kell 18.00 Tsirguliina rahvamajas

Eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja mõjude hindamise, sh KSH programmi kohta on igal isikul õigus esitada arvamust. Arvamus tuleb esitada kirjalikult Valga Vallavalitsusele (Puiestee tn 8, Valga linn 68203 Valga vald või e-post valga@valga.ee).

Kogukonna teabepäev

16.05.2024 kl 18.00
Tsirguliina rahvamajas

Valga vald korraldab tuuleenergia teabepäeva, kus võtavad sõna Kliimaministeeriumi esindaja, planeerija – ja keskkonnamõjude hindaja ning valla ja Sunly esindajad.

Avalik väljapanek

30.04 kuni 29.05.2024

Valga Vallavalitsus paneb ajavahemikuks 30.04 kuni 29.05.2024 avalikule väljapanekule Valga valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohad ja mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi.

Loe lähemalt.

Workshop ettevõtjatele ja koduomanikele

31.01.2024 kl 17.30 – 20.30
Tsirguliina rahvamajas

 • Töötoa sissejuhatus
 • Ülevaade Herro tuulepargist
 • Kuidas tuulest elekter saab ja tarbijani jõuab?
 • Näide Alutaguselt
 • Valga valla tootmis- ja ettevõtlusalad
 • Elektritarbimise ja -tootmise modelleeringu ülevaade

Osalemiseks palun registreeri selle vormi kaudu.

Herro tuulepargi kogukonnaõhtu

24 oktoobril kl 17.00 – 18.30
Õru kultuurikeskuses

 • Toome tuuleenergia Valgamaale
  Erkki Kallas, Sunly juhatuse liige
 • Herro tuulepargi ja kohaliku kasu tutvustus
  Sander Lõuk, Sunly projektijuht
 • Tuulepargi keskkonnamõjud
  Janar Alamäe, Sunly keskkonnaekspert
 • Kogukondade väärtustamine
  Taavi Kotka, KOOS.io asutaja ja tegevjuht
 • Kuidas oma arvamus maksma panna?
  Tuuliki Kasonen, Sunly kogukonnasuhete juht

Vaata lähemalt!

Herro tuulepargi eeltutvustus

16. augustil 2023

Oled väga oodatud 16. augustil Herro tuulepargi eeltutvustusele, et esimesena kuulda, kas ja kuidas saaks siinne piirkond anda oma panuse taastuvenergia kasutuselevõtul.

Vali endale sobiv kellaaeg ja asukoht:
Kl 15.00 – 16.30 Õru kultuurikeskus (Kooli tn 2, Õru alevik)
Kl 18.00 – 19.30 Hummuli rahvamaja (Soe tee 4, Hummuli alevik)

Loe lähemalt.

 

Uudised:

Tutvu lähtedokumentidega!

Valminud on Valga valla tuulepargi lähtedokument asukoha eelvaliku ja mõjuhindamise läbiviimiseks.

Perioodil 30.04 kuni 29.05.2024 on materjalid avalikul väljapanekul – vaata SIIA.

Sunly esines Tartu IX Planeerimiskonverentsil

14. märtsil Sunly esines Tartu IX Planeerimiskonverentsil, kus Herro tuulepargi projektijuht Sander Lõuk tutvustas kuidas Sunly koostöös kogukondadega tuuleparke kavandab ning rääkis Herro tuulepargi näitel kohalikele pakutavatest hüvedest täpsemalt.

Kuidas koos kogukonnaga tuuleparke rajada?

Sunly kogukonnasuhete juht Tuuliki Kasonen ja Koos.io asutaja Taavi Kotka räägivad Äripäeva raadio rohetehnoloogiasaates “Cleantech” kuidas koos kogukonnaga tuuleparke rajada.

Siit saad saadet järgi kuulata.

Töötuba Tsirguliinas: milline saab olla taastuvenergia positiivne mõju kohalikule kogukonnale?

Jaanuari viimasel päeval kogunesid Tsirguliina rahvamajja ettevõtjad ning maa- ja koduomanikud, et ühiselt arutada, kas kohalik tuulepark võiks tuua piirkonnale oma elektri ja soodsamad hinnad.

Loe lähemalt siit.

Oluline uuendus. Tuulikud toovad 13. palgapäeva. Varsti aeg esitada taotlus raha saamiseks

Omavalitsuste kontodele laekusid esimesed tuulepargi talumise tasud. Pool rahast jagatakse tuulikute mõjualasse jäävatele elanikele.

Kolmas kvartal oli esimene, mille eest kohustas seadus tuuleparkide arendajaid maksma kohalikule omavalitsusele tuulikute talumise tasu.

Loe lähemalt siit.

Valga vald algatas eriplaneeringu

Valga Vallavolikogu algatas Valga valla loodepoolsele osale kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiga leida tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad. Planeeringuala suurus on ligikaudu 10 200 ha.

Loe lähemalt siit.

Sunly ja KOOS.io algatasid 24. oktoobril Õrus kogukonna kaasamise programmi

Sunly ja iduettevõte KOOS.io algatasid 24. oktoobril Valgamaal Õrus programmi, mille eesmärk on premeerida kohalikke elanikke, kes soovivad ja on valmis kaasa lööma, arvamust avaldama ja oma aega panustama Sunly poolt planeeritava Herro tuulepargi valmimisel.

Loe lähemalt siit.

Sunly esitas kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamise taotluse

Sunly Wind OÜ esitas 31.08.2023 Valga Vallavalitsusele taotluse algatada kohaliku omavalitsuse eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine, eesmärgiga leida Valga vallas tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad.

Loe lähemalt siit.

Õrus ja Hummulis toimus Herro tuulepargi eeltutvustus

Sunly arendab tuuleparke koos kogukondadega, mistõttu toimus 16.augustil Herro tuulepargi eeltutvustus Valgamaal Õru ja Hummuli inimestele uurimaks, kas ja kuidas oleks ühiselt võimalik rohepöördesse panustada.

Vaata lähemalt.

Lisaks loe lähemalt Lõuna-Eesti Postimehe artiklist.