Sunly tõi päikese- ja tuuleenergia kogukonnad ühe katuse alla kokku  

Sunly korraldas oma uues kontoris Telliskivis kogukonnapäeva, kus said sõna mitmed valdkonnaeksperdid ja kogukondade liikmed, kes rõhutasid korduvalt, et kohalike elanike kaasamine ja nende murede arvestamine on eduka energiapoliitika nurgakiviks.  

Kogukonnapäeva vedas Sunly kogukonnasuhete juht Tuuliki Kasonen, kes alustas päeva sõnumiga, et kogukonnas on jõud ning uutele asjadele avatud olek võib viia suurepäraste kogemuste ja projektideni.  

Ürituse avaettekanne tuli Sunly kaasasutajalt ja tegevjuhilt Priit Lepasepalt, kes andis põhjaliku ülevaate ettevõtte plaanidest ja ambitsioonidest Eesti energiatuleviku kujundamisel. Lepasepp tõi esile mitmeid olulisi aspekte, mis puudutavad mitte ainult Sunly tegemisi ja kogukonna kaasamise olulisust, vaid ka laiemalt kogu Eesti energiapoliitikat ja -tulevikku. 

Elektrivõrgu optimaalne ära kasutamine 

Lepasepp rõhutas, et tulevikus võidab tehnoloogia, mille igapäevased kulud on madalad. Ta rääkis ka, kuidas Sunly plaanib panna päikese ja tuule tööle viisil, mis lisaks majanduslikule kasule ja keskkonnasõbralikkusele kasutab võimalikult efektiivselt ära ühiskondlikku ressurssi – elektrivõrku. Hübriidpargid, kus ühe liitumise taha on ühendatud nii päikese- kui tuulepark, aga ka akud ja otseliiniga tarbijad, on energeetikas järgmine suur trend. Lepasepp selgitas Risti energiapargi näitel, kuidas Sunly hübriidparkide puhul tegeletakse visuaalse- ja keskkonnamõju miinimumini viimisega. See on eriti oluline, arvestades ühiskonna kasvavat teadlikkust ja nõudlust keskkonnasõbralike lahenduste järele, aga võttes ka arvesse kohaliku kogukonna vajadusi kodukandis.  

Sunly kaasasutaja ja tegevjuht rõhutas, et energeetika tulevikuvisioonide teostamiseks on vaja kõigi panust ja koostööd – nii avaliku sektori toetust kui kogukondade aktiivset osalust, mis võimaldab ettevõttel kogukondadele tagasi anda just neile sobivamate meetoditega olgu selleks virtuaalaktsiad, soodsam elekter või siis näiteks hoopis elektribusside laadimisvõimaluste loomine. 

Mitmekülgne esinejate paneel Sunly kogukonnapäeval 

Üritusel sai teiste seas sõna ka Sunly üks investoritest – Jüri Mõis, kelle sõnul sõltub taastuvenergiaprojekti edu kõigi osapoolte rahulolust – klientide, töötajate ja omanike. Mõisa sõnul on oluline arvestada nii kohalike kogukondade kui ka globaalsete majanduskeskkondadega, et saavutada kestlik areng. 

Lisaks astus kohakonnapäeval üles Norra taastuvenergia ettevõtte Zephyr tegevjuht Olav Rommetveit, kes tutvustas Guleslettene tuulepargi projekti, kus osalesid 45 maaomanikku ja kahe omavalitsuse esindajad. Kohalikele elanikele loodi parkimisvõimalusi, kalastuskohti ja elektriautode laadimispunkte, mis elavdas turismi ja tõi piirkonda 4000 külastajat.  

Kogukondade ekspert Peeter Vihma juhtis arutelu, kuidas luua omanditunnet tänapäeva ettevõtluses. Vihma sõnul on oluline leida meetodid, mis võimaldavad kohalikel elanikel tunda, et nad on osa projektist. KOOS.io platvormi asutaja Taavi Kotka rõhutas, et virtuaalaktsiad võimaldavad luua kogukonna tunnetust ja osalust nii, et kõik osapooled võidaksid. 

Vallavanemate paneel kujunes kogukonnapäeva kirsiks tordil 

Marko Pomerants modereeris vallavanemate paneeli piirkondade arenguvõimalustest ja otsis vastust hüpoteesile, et taastuvenergia tulek võib äärealadest võitjad teha. „Ikka kuuleme, et kliimaneutraalsus on suur kulu, aga kui kogukonna lähedusse satub mõni mõistlik taastuvenergia arendaja, siis võib piisata kaasamiskoosolekule minekust ja kasu hakkabki endast märku andma,” viitas Pomerants Sunly virtuaalaktsiate programmile, kus väärtustatakse kohalike inimeste panust kaasarääkimisel.

Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar ütles, et alati on keegi mõne projekti vastu, kuid otsida tuleks lahendusi, mitte õigustusi, miks midagi ei saa.​

Põhja-Pärnumaa vallavanem Madis Koit rääkis, et kogukondade kaasamine ja avatud dialoog on ainus viis, kuidas lahendada tekkivaid probleeme ja saavutada projekti edu. „Kogukonnad peavad olema võitjad ja seda ka tundma!” rõhutas Koit.  

Ühiselt nenditi, et teavitusel on taastuvenergia projektide arendamisel oluline roll. „Inimeste kaasamise esimese etapi kommunikatsioonivigu ​hiljem enam ära ei klaari,” tõdes Lääne-Nigula valla Risti osavallavanem Rein Kruusmaa. ​”Tagahoov on alati väiksem kui sinna tungijate hulk,” lisas Kruusmaa, viidates vajadusele leida meetmeid, mis motiveeriksid kohalikku kogukonda projekti uskuma ja sellest kasu saama.  

Ka Väike-Maarja vallavanem Indrek Keskküla nõustus, et oluline edukuse võti on lugupidav ja avatud dialoog kogukonnaga. ​„Tulemuslik roheline homne ei teki iseenesest,“ ütles ta.   

Vaata ürituse pildigaleriid Facebooki Sunly ja kogukonnad lehelt.